banner

REHBERLİK

REHBERLİK SERVİSİMİZ,

 • Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özelliklerini dikkate alarak; davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık göstererek öğrencilerin sorunlarına yardımcı olur, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine, olgunlaşmalarına destek olur ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini gerçekleştirir.
 • Öğrencilerin kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetleri sunar.
 • Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmalarını yürütülür. (test, anket, envanter uygulama, değerlendirme vs.)
 • Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım eder.
 • Oryantasyon çalışmaları yaparak öğrencilerin uyum problemleri yaşamalarının önüne geçer.
 • Sınav sistemi danışmanlığı yaparak sınavların amacı, puan türleri, soru sayıları, süreleri ve konu dağılımları hakkında öğrencileri ve ailelerini bilgilendirir. Yıl içerisinde sınav sisteminde oluşabilecek değişiklikleri ve yenilikleri öğrencilerle paylaşarak, öğrencilerin en güncel ve en doğru bilgilere ivedilikle ulaşmalarını sağlar.
 • Öğrencinin başvuru aşamasından, tercih dönemine kadar olan sınava hazırlık sürecini yürütür.
 • Uygulanan deneme sınav sonuçlarını takip eder, deneme sınavından sonra öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak, sonuçları ders ve konu bazında analiz ederek değerlendirir.
 • Öğrencilerin sınav performansını ve başarı düzeyini arttırmaya yönelik Test Çözüm ve Hafıza Teknikleri, Problem Çözme Becerileri, Yaşam Becerileri, Zaman Yönetimi, Nefes Egzersizleri ve Stres Yönetimi vs. konularda öğrencilere eğitimler verir.
 • Öğrencilerin öğrenme stillerini tespit ederek her öğrencinin kendi öğrenme stilini tanıması ve öğrenme stiline uygun tekniklerle çalışması için bilgilendirme çalışmaları yapar.
 • Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım eder.
 • Öğrencilerin motivasyonlarını destekler ve motivasyon arttırıcı çalışmalar yapar.
 • Öğrencilere ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda Verimli Ders Çalışma Programı hazırlar.
 • Her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için kariyer danışmanlığı yaparak gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunar.
 • Ergenlik, aile iletişimi, uyum, anne baba tutumu vs. konularda aile ve öğrencilere, öğretmen ve personele yönelik seminer ve konferanslar düzenleyerek müşavirlik hizmetlerini yürütür.